Telefon: 601 372 641 Volejte pondělí - pátek: 6:30 - 15:00 hod. Doprava Doprava a platba Kontakt Kontakt

Inkontinence - příznaky, druhy a léčba

16. ledna 2020 (aktualizováno: 03. července 2024)

V tomto článku najdete kompletní informace o inkontinenci, která postihuje zhruba třetinu naší populace. Jaké jsou příznaky, projevy, kdo nejčastěji inkontinencí trpí a jak je účinná léčba úniku moči.
inkontinence

Obsah:

Co je to inkontinence?

Jako inkontinence neboli únik moči je označován stav, kdy člověk není schopen zadržet moč nebo kapky moči. Termínem inkontinence je označován jak únik moči, tak i nedobrovolný únik stolice (někdy může být označován jako střevní inkontinence nebo fekální inkontinence). Statistiky uvádějí, že s únikem moči se během svého života setká až 50% žen. Mnoho postižených ale kvůli obavám a studu nevyhledají odbornou pomoc. Často je únik moči dočasný a ve většině případu vyplývá z aktuálního zdravotního stavu pacienta.

Příčiny vzniku inkontinence

Mezi nejčastější spouštěče inkontinence patří:

Typy inkontinence

Inkontinence postihuje častěji ženy a je spojována s vyšším věkem. S některými druhy se ale potkávají také muži, ženy po porodu, a dokonce i děti. Inkontinence negativně ovlivňuje kvalitu života, postižení se velmi často vyhýbají společnosti z obavy úniku moči nebo stolice.
 
Stresová inkontinence
Jedná se o nejčastější typ úniku moči, který vzniká při náhlém nitrobřišním tlaku při zvedání těžkého břemene, kýchnutí, kašli, smíchu nebo cvičení. Nejčastější příčinou stresové inkontinence jsou oslabené svaly pánevního dna, kterou trpí více ženy než muži. Močový měchýř není dostatečně podporován, protože svaly pánevního dna jsou ochablé a moč může samovolně vytékat. Tento druh inkontinence postihuje více ženy, protože mají během svého života období, která ke vzniku úniku moči napomáhají. Mezi tyto období patří zejména těhotenství, porod a úbytek hormonů v době menopauzy. Inkontinence u mužů se objevuje často po operaci prostaty nebo po úrazech.  
Urgentní inkontinence       
Urgentní inkontinence neboli hyperaktivní močový měchýř se vyznačuje náhlým a velmi intenzivním nucením na močení, kdy musí pacient velmi rychle vyhledat toaletu. Na rozdíl od inkontinence stresové svěrače i pánevní dno fungují v pořádku. Příčinou mohou být nepřesné signály, které vysílají receptory ve svalech močového měchýře do mozku. Vysílají signál, že je močový měchýř plný, což ve skutečnosti není pravda. Urgentní inkontinence se může projevovat i během spánku, kdy kvůli močení musí pacient 1-3x za noc vstávat. Tento problém je také nazýván jako nykturie. V průběhu dne se může urgentní inkontinence objevit např. když pacient slyší téct vodu, např. při mytí nádobí apod. Je to nejčastější typ inkontinence u mužů. Tento typ úniku moči se může vyskytnout také kvůli poškození nervů močového měchýře, např. při roztroušené skleróze, mozkové mrtvici nebo po úrazu. Aby bylo možné určit správnou léčbu, je důležité tento problém konzultovat s odborníkem, který stanoví správnou diagnózu. 
Smíšená inkontinence
Tento typ spojuje několik inkontinenčních typů dohromady. Nejčastěji stresovou a urgentní inkontinenci dohromady, pro které jsou typické náhlá potřeba močení spojená s námahou vznikající při zvedání těžkých předmětů, kašli nebo kýchání. 
Funkční inkontinence
Objevuje se u osob se sníženou pohyblivostí, špatnou komunikační schopností nebo u osob, které trpí psychickým onemocněním. Např. osoby na invalidním vozíku se nemusí dostat na toaletu včas, osoby s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí si návštěvu toalety neumí naplánovat. Funkční inkontinence je spojena často s věkem pacienta. 
Inkontinence moči z přetékání
Jedná se nechtěný únik moči při přeplnění močového měchýře. Typickým příznakem je samovolné odtékání moče po kapkách. Močový měchýř nelze úplně vyprázdnit a ten se postupně naplňuje zbytkovou močí. Nejčastěji postihuje starší muže se zvětšenou prostatou. U žen se může vyskytovat při zúžení močové trubice po operacích. Další příčinou mohou být např. diabetická neuropatie nebo spinální stenóza, které mají vliv na poruchy při vyprazdňování močového měchýře. 
Únik moči v těhotenství a po porodu
Z průzkumu vyplývá, že téměř 60% žen se během těhotenství setká s inkontinencí a více než 30% žen trápí únik moči po porodu. Rostoucí miminko v děloze způsobuje tlak na močový měchýř a pánevní dno. Po narození dítěte jsou svaly pánevního dna oslabené a může docházet k úniku moči. Maminky často tato stresová inkontinence velmi překvapí a místo radosti z narození miminka řeší problémy s inkontinencí. Po porodu se doporučuje cvičit Kegelovy cviky, které pomohou navrátit povolené svaly pánevního dna opět do stavu před porodem. Pokud ani po půl roce po porodu a cvičení nedochází ke zlepšení, konzultujte svůj zdravotní stav s fyzioterapeutem, který vám poradí se správným cvičení. 
Samovolný únik stolice
Inkontinence stolice neboli fekální inkontinence se častěji objevuje u žen a mezi nejčastější příčiny patří dysfunkce pánevního dna, porucha svěrače nebo stavy po nemocích jako mozková mrtvice, diabetes nebo skleróza. Únik stolice je velmi stresující a obtěžující, proto se doporučuje co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Včasná léčba zabrání další zhoršování kvality života postiženého pacienta. Během léčby se používají pomůcky při inkontinenci stolice, nejčastěji inkontinenční kalhotky. 
Reflexní inkontinence
Příčinou jsou poruchy centrálního nervového systému a nejčastěji postihuje pacienty se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou
Psychogenní inkontinence
Tento typ inkontinence postihuje převážně starší pacienty a vzniká při strachu a úzkostech, často např. v období hospitalizace v nemocnici. 
Inkontinence po dlouhodobém zavedení močové cévky
Při dlouhodobém zavedení cévky může dojít k disfunkci svěračů močové trubice.  

Diagnostika inkontinence

Pokud vás únik moči trápí, co nejdříve se obraťte na odborníka. Návštěvy lékaře při inkontinenci se nemusíte vůbec obávat. Včasná diagnostika a léčba zlepší vaši kvalitu života. Po běžné lékařské prohlídce vás ošetřující lékař odešle na oddělení urologie, kde vám bude provedeno odborné vyšetření.
cviky na posílení pánevního dna

Prvotní vyšetření je spojeno s anamnézou, kterou zjišťuje lékař při rozhovoru s vámi.
Na co se vás bude lékař pravděpodobně ptát?
 • Jak často a jaké množství moči uniká.
 • Kdy dochází k úniku moči – při smíchu, kašli, kýchnutí, cvičení?
 • Jestli trpíte náhlým nucením na močení.
 • Jak často chodíte na toaletu přes den i v noci.
 • Používáte nějaké inkontinenční pomůcky, např. vložky, pleny?
 • Dochází k úniku moči také při pohlavním styku?
 • Jestli se v moči objevuje také krev.
 • Jaký máte proud při močení.
 • Lékař se bude také zajímat o počet porodů nebo gynekologických operací, které by mohly mít na inkontinenci vliv.
 • Jestli trpíte také jiným onemocnění, jako např. cukrovkou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou apod.

Po počáteční anamnéze přichází další možná vyšetření:
 • Rozbor moči – zjišťuje se výskyt infekce nebo močových kamenů.
 • Krevní testy – v laboratoři se vyhodnocují krevní testy a hledají se souvislosti s inkontinencí.
 • Urodynamika – prověřuje a měří tlak a proud moči.
 • Cystoskopie – vyšetření probíhá v celkové anestezii a provádí se pomocí cystoskopu, který se zavede do močové trubice. Tímto vyšetřením se pozoruje obsah močových cest, močovodů a močového měchýře.
 • Ultrazvuk – díky ultrazvuku je možné pozorovat práci ledvin, močovodů a močového měchýře.
 • Stresový test – díky tomuto testu se zjišťuje, jestli pacient trpí stresovou inkontinencí, tzn. sleduje se únik moči při kašli nebo smíchu.

Ke všem vyšetřením dostává pacient k vyplnění ještě tzv. mikční deník. Po dobu 24 hodin se zapisuje čas a množství tekutin, které pacient vypije a vyloučí. Tyto údaje jsou velmi zásadní pro určení správné diagnostiky a nastavení nejvhodnější léčby.  

Léčba inkontinence

Pro úspěšnou léčbu je základní zejména správné určení typu inkontinence na základě anamnézy a vyšetření u odborníka. Pouze na základě zjištění typu a jasné příčiny inkontinence může být léčba inkontinence úspěšná.
 
Posilování pánevního dna
Tzv. Kegelovy cviky vám pomohou na zpevnění svalů pánevního dna a svalů svěrače, čímž může dojít k výraznému zlepšení nebo vyléčení stresové inkontinence. Cviky na posílení pánevního dna jsou jednoduché a doporučuje se provádět je několikrát během dne.
 
Léčba elektrickou stimulací
Pro zpevnění pánevního dna se používá také elektrická stimulace. Jedná se o velmi častý léčebný postup u stresové a urgentní inkontinence.
 
Magnetická stimulace
Jedná se novou metodu zvanou také Biocon 2000, kdy je bezkontaktní metodou posilováno všech více než 25 svalů pánevního dna.
 
Trénování močového měchýře
Při této léčbě se zapisují časy močení a časy nechtěného úniku moči. Postupně se z těchto jednotlivých časů plánuje pravidelnější častější močení, které předchází inkontinenci. Tato léčba se používá při inkontinenci z přetékání.
 
Biologická zpětná vazba neboli biofeedback
Tato léčba se uplatňuje zejména při urgentní a stresové inkontinenci. Pomocí měřících přístrojů je možné docílit, že pacient opět získá kontrolu nad svými svaly v oblasti pánve.
 
Léčba pomocí léků
Léky se využívají především při úniku moči z přetékání. Léky mohou uvolnit svaly v okolí močového měchýře a vedou k jeho celkovému vyprázdnění. Nebo naopak jiné léky posilují močovou trubici a tím zabraňují přetékání. Léky mohou mít ale také mnoho jiných vedlejších účinků, proto výhody a rizika vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
 
Implantát
Implantát svým objemem pomůže uzavřít močovou trubici a zmírnit následky stresové inkontinence. Jedná se o kolagen či silikon, který je v lokální anestezii vstříknut pacientovi do tkáně v okolí močového měchýře. Léčba implantátem se musí po čase opakovat.
 
Operace inkontinence
Chirurgické řešení úniku moči bývá lékaři často navrhováno až po vyzkoušení výše uvedených šetrnějších léčebných metod. Jde o mini invazivní operační zákrok, při které je zavedena tzv. tahu prostá vaginální páska neboli TVT páska, která zafixuje močovou trubici. Zajistí tak podporu močové trubice při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Nověji se nyní zavádí tzv. TOT neboli trans-opbturatorní páska, což je pro pacienta ještě šetrnější.  

Jak žit s inkontinencí?

Únik moči je pro pacienta závažný sociální a hygienický hendikep. Lidé, které inkontinence trápí, se straní společnosti z důvodu obavy možného trapasu úniku moči na veřejnosti. Odmítají cestovat a jejich kvalita života se snižuje.
inkontinenční vložky
Tipy, jak inkontinenci zvládnout:
 • Pokud trpíte únikem moči při kašli nebo cvičení, začněte co nejdříve s posilováním pánevního dna. Buďte ale vytrvalí, ke změně nedojte během několika dní, ale měsíců.
 • Vyvarujte se potravinám, které mohou močový měchýř dráždit, např. káva, alkohol, citrusové plody apod.
 • Řádnou intimní hygienou omezíte vznik infekcí močových cest.
 • Dbejte na svoji životosprávu, nadváha inkontinenci jenom napomáhá.
 • Vhodnou stravou a pohybem předcházejte zácpě. Ta může zvyšovat tlak na váš močový měchýř.
 • Dodržujte pitný režim, i když trpíte únikem moči. Omezení příjmu tekutin vede k dehydrataci a infekcím močových cest.
 • Nestraňte se společnosti a používejte vhodné inkontinenční pomůcky.   

Inkontinenční pomůcky

S použitím vhodných inkontinenčních pomůcek se nemusíte stranit společnosti a můžete žít plnohodnotný život, protože moderní pomůcky jsou velmi diskrétní. Pro zvolení nejvhodnější pomůcky je zapotřebí rozlišit, jakým stupněm inkontinence trpíte. Inkontinenční pomůcky se totiž rozdělují dle stupně savosti a také podle pohlaví.

Lehký stupeň inkontinence
Zejména pro malý únik moči po kapkách se používají inkontinenční vložky, které se rozdělují dle savosti. Velký rozdíl je také v inkontinenčních vložkách pro ženy a vložkách pro muže.

Střední a těžký stupeň inkontinence
Pro tento druh úniku moči jsou nejvhodnější inkontinenční kalhotky. Navlékací kalhotky se doporučují zejména aktivní pacientům, připomínají svým vzhledem a navlékáním klasické spodní prádlo. Při těžkém stupni a pro dlouhodobě ležící pacienty se používají zalepovací plenkové kalhotky, které připomínají dětské papírové plenky. Opět se i tyto pomůcky rozlišují dle velikosti a savosti.
 

Přečtěte si i další články na téma Inkontinence:
Sdílení článku:
Vložit příspěvek

Jméno:

E-Mail:


Vámi zadaný email nebude zveřejněn

Zpráva:

SPAM ochrana:


k číslu 93 přičtěte číslo osm
Celkem příspěvků: 24

Markéta Malohlavová 23.04.2024 14:10

Zdraví Vás, už třetí týden mě trápí pomočování. Sedím delší dobu v křesle, nebo ležím v posteli v noci, zachce se mi na malou a jak vstanu už to nejde zastavit, někdy vydržím i čtyři hodiny a někdy max dvě. Je mně 72 roků a nejsem moc obézní, přišlo to naráz a nevím zda je to zánět močových cest nebo inkontinence, čekám jestli si tělo pořadí samo nebo jít k obvodnímu pro řešení . Pomáhám si vložkami. Děkuji Markéta

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 23.04.2024 14:27

Dobrý den, paní Markéto, zdravotní komplikace doporučujeme konzultovat bez dlouhého otálení s lékařem. Příčin vzniku inkontinence může být mnoho. Jedině lékař na základě vyšetření zjistí, co je příčinou ve Vašem případě, a jaká léčba bude nejlepší. Děkujeme za důvěru, s jakou jste se na nás obrátila. Přejeme Vám pevné zdraví.

Reagovat

Iva 06.03.2024 01:58

Dobrý den, Za poslední rok a půl mě trápí únik moči a nepříjemný zápach. Je mi 41let (nikdy jsem nerodila, lečím se s endometriozou a měla jsem 4 gyn. Operaze) Moje potíže se projevují tak, že se vymočím očistím a v momentě kdy se ze sedu dostanu do stoje cítím, že odchází zbytek moči (jedná se o pár kapek) je mi to velmi nepříjemné, protože pak mám pocit, že moč prosakuje a zapáchá i oblečení. Navíc se mi zdá, že pronikající zápach není pouze moč. Budu ráda když mi poradíte jak takovou choulostivou situaci řešit.

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 06.03.2024 06:53

Dobrý den, paní Ivo, děkujeme za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Popisovaný problém by mohl souviset s povoleným pánevním dnem. Pravděpodobně s tím souvisí i prodělané gynekologické operace. Doporučujeme obrátit se na lékaře - odborníka, například gynekologa nebo urologa, který na základě vyšetření zjistí nejen příčinu, ale zvolí i správnou léčbu. Pro svůj pocit jistoty a čistoty je vhodné používat inkontinenční vložky s nižší savostí, které můžete kdykoliv během dne vyměnit a nemusíte se obávat zápachu a mokrých skvrn.

Reagovat

Tereza 24.02.2024 22:10

Dobrý den, začala jsem se samovolně počuravat. Ne každý den, ale moč mi odchází a mám pak mokrá stehna a nevím co s tím. Taky se počurávám při smíchu a nebo pšiknutí. Bojím se jít k lékaři. Mám inkontinenci? Je možné, že když ji nebudu léčit.. budu mít inkontinenci trvalou?

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 26.02.2024 08:41

Dobrý den, Terezo. Popisujete příznaky stresové inkontinence. Ta může mít mnoho různých příčin. Vaše zdravotní komplikace doporučujeme konzultovat s lékařem. Ten odhalí příčinu a zahájí léčbu. Neléčená inkontinence může přerůst v inkontinenci trvalou.

Reagovat

Adéla 02.12.2023 11:16

Dobrý den, už delší dobu mě trápí problém s močením. Mám hodně psychických obtíží takže si myslím, že většina bude spojená s tím. Když jdu na WC normálně se vymočím jenomže potom cítím že tak ještě něco zůstalo a asi hodinu ze mě je moč po kapkách jakoby se ten močový měchýř každou sekundu naplňovat a nemůžu to zastavit kdybych to nepřerušila, tak jsem schopná čurat třeba celý den absulutně mi to nejde do hlavy. Nejvíce to mám asi když se hodně napiju nebo po probuzení, ale mám to několikrát denně a už nevím co s tím. Ještě vlastně když začnu s nějakou činností, tak si řeknu snad nebudu potřebovat uprostřed něčeho tak je to v pohodě chvíli a najednou z ničeho nic se mi začne chtít ta se snažím dokončit tu činnost a říkám si hlavně, ať to vydržim a v ten moment už to ze mě začne ucházet, takže musím všecho nechat a okamžitě běžet na záchod. Je to pro mě strašně omezující četla jsem si, že to může být hyperaktivní močový měchýř, ale nejvíce se bojím vyšetření na urologii hlavně tedy cévkování byla jsem i na ultrazvuku dříve a nic mi nenašli takže opravdu nevím. A ještě se to zhoršuje když myslím na něco pěkného to už nejsem schopná vydržet vůbec.

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 04.12.2023 06:55

Paní Adélo, děkujeme za důvěru, se kterou jste vložila svůj dotaz pod náš článek. Ano, tento únik moči může souviset s hyperaktivním močovým měchýřem. Každopádně může souviset například se zánětem a je důležité zdravotní komplikace konzultovat s lékařem. Vyšetření na urologii se nemusíte obávat. Jedině na základě vyšetření zjistíte pravou příčinu komplikací a zahájíte správnou léčbu. Zprvu malicherný problém by totiž mohl vyústit v trvalou inkontinenci. Než se Vám únik moči podaří zaléčit, sáhněte po dámských inkontinenčních vložkách, které Vám přinesou dostatek jistoty a bezpečí.

Reagovat

E.Pilecka 07.06.2022 18:27

Zadá Vás o radu stále se mi opakuje po měsíci zánět močového měchyře .Lékař mi předepisuje ATB které mi zaberou a za další měsíc se to opakuje. Existuje jiná léčba. děkuji za pochopení

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 08.06.2022 07:58

Dobrý den, můžeme Vám doporučit zvýšenou hygienu, používání Rakytníkového mýdla na zevní pohlavní orgány, posilování imunity těla, dostatečně pít a okyselovat ph těla například jablečným octem. V každém případě se o svých problémech poraďte se svým lékařem.

Reagovat

Tereza Kočicová 30.04.2022 21:34

Dobrý den je my 10 let a už před 1 rokem minzacala unikát moč.Nevim jak to zastavit a bojím se to říct máme co mám dělat????

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 02.05.2022 08:10

Slečno Terezo, únik moči má svou příčinu. Můžeme doporučit jednoznačně pouze návštěvu lékaře.

Reagovat

kateřina Králová 15.08.2021 11:21

v posledni dobe je az nesnesitelne ja mi unika moc,,,resim to vlozkamy,ktere si stale vymenuji,,,v dnesni dobe tak 4-5 vlozek ze den,,v noci me nuti neustale jit mocitmin.5=6 x ,,prestavam pit at me nenuti jit na toaletu,,kolikrat se citim az dehydrovana

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 17.08.2021 07:49

Dobrý den, problém s inkontinencí je nutné řešit co nejdříve s lékařem. Určitě není vhodné omezovat příjem tekutin. Tím může dojít až k zánětu močových cest.

Reagovat

Vlasta 02.08.2021 11:28

Dobrý den, manžel byl v nemocnici po úrazu a měl deset dnů zavedenou cévku. Po jejím vyndání nejdřív nemohl močit vůbec, potom se to nějak uvolnilo, ale zase močí nekontrolovaně, nemůže to ovlivnit. Občas to sice stihne na WC, ale ne vždy. Momentálně používá dámské vložky. Prý by se tyto problémy měly časem zlepšit? Díky za odpověď.

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 17.08.2021 10:46

Dobrý den, komplikace je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem. Jedině ten zná zdravotní stav Vašeho manžela. Přejeme Vašemu manželovi brzké uzdravení.

Reagovat

Magdalena 12.05.2021 18:50

Dobrý den, moje maminka 86 let v posledním roce trpí častými záněty močového měchýře. Vždy po atb léčbě se její stav trochu zlepší, ale bohužel ne na dlouho. Má cca každých 30 minut potřebu navštívit toaletu a pozoruji u ní začínající únik moči. A hlavně tato situace značně ovlivnila její psychiku, odmítá chodit ven, přijímat návštěvy atd. I přes svůj věk byla doposud velice aktivní. Prosím, je nějaká možnost, jak jí pomoci? Inkontinenční pomůcky má, ale nemůže se s tím vyrovnat. Děkuji. M K

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 13.05.2021 10:10

Dobrý den, paní Magdaleno, můžeme doporučit především návštěvu lékaře, který jako jediný může na základě vyšetření nastavit správnou léčbu. Ne vždy se musí jednat o inkontinenci trvalého rázu. Přejeme Vaší mamince i Vám pevné zdraví.

Reagovat

Jana 30.03.2021 14:13

Dobrý den, rok po druhém porodu stále trpím stresovou inkontinencí. Je mi 40 let. Zkoušela jsem cvičit, ale asi správně nezapojuji ty správné svaly pánevního dna. Rozhodla jsem se pro léčbu na přístroji Biocon. Mám za sebou zatím 5 terapií z 12, ale zatím nedošlo ani k malému zlepšení. Dokonce mi to přijde horší. Včera jsem např. byla lehce běhat a úniky moči byly výrazné, předtím mi uniklo jen pár kapek. Myslíte, že mám vytrvat a že mi ta léčba pomůže? Pořád čtu, jaké s tím jsou skvělé výsledky, ale moc mi to tedy nepřijde. děkuji.

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 30.03.2021 14:44

Dobrý den, paní Jano. Děkujeme za Váš dotaz. Boj s inkontinencí je na dlouhou trať. Zkuste ještě vytvrvat do konce terapie a potom samozřejmě konzultujte problém s lékařem. Jedině ten Vám může nastavit další vhodnou léčbu.

Reagovat

Jana 30.03.2021 17:17

Děkuji za rychlou odpověď. Ještě k tomu mám jeden dotaz: nevíte prosím, jakou úspěšnost má léčba stresové inkontinence bioconem?

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 30.03.2021 20:34

Paní Jano, zkušenosti bohužel nemáme žádné. Jsme eshop s inkontinenčními pomůckami. Do ordinace lékařů se nedostaneme...

Reagovat

Kristýna 04.02.2021 09:40

Dobrý večer jsem Kristýna je mi 22 let a trpím už přes rok únikem moci stydím se to někomu říct a hlavně nevím kam bych s tím měla zajít poradíte mi prosím děkuji

Reagovat

Re:

Dentimedshop.cz 04.02.2021 09:42

Dobrý den, paní Kristýno, únik moči je třeba řešit co nejdříve. U mladého člověka to platí snad dvojnásob. Přeci byste nechtěla zbytek života řešit inkontinenci. Svěřit se můžete svému praktickému lékaři, pokud k němu máte důvěru. Nebo můžete zajít přímo na urologii. Inkontinenci řeší i gynekolog. Tito odborníci mají s inkontinencí obrovské zkušenosti. Uvidíte, jak se Vám uleví, až svůj problém sdílíte a začnete ho léčit. Během léčby je vhodné používat inkontinenční pomůcky. Při menší úniku stačí vložky, při větším jsou zapotřebí kalhotky. Pokud byste potřebovala pomoci s výběrem vhodné pomůcky, neváhejte nás znovu kontaktovat. Přejeme brzké uzdravení.    

Reagovat

Celkem příspěvků: 24


Kontakty

DENTIMED s.r.o.

Sokolovská 149
570 01 Litomyšl

Před komunikací s obchodem si prosím připravte číslo objednávky

Telefon: +420 461 616 039

Mobil: 601 372 641 (na SMS nereagujeme!)

Otevírací doba:
po-pá od 06:30 - 15:00

Certifikáty

Recenze ověřených zákazníků | Dentimedshop.cz Chráníme vaše data SSL certifikátem | Dentimedshop.cz

Platby

Visa Mastercard Comgate
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.