Inkontinence - příznaky, druhy a léčba

16. ledna 2020 (aktualizováno: 08. července 2020)

V tomto článku najdete kompletní informace o inkontinenci, která postihuje zhruba třetinu naší populace. Jaké jsou příznaky, projevy, kdo nejčastěji inkontinencí trpí a jak je účinná léčba úniku moči.
inkontinence

Obsah:

Co je to inkontinence?

Jako inkontinence neboli únik moči je označován stav, kdy člověk není schopen zadržet moč nebo kapky moči. Termínem inkontinence je označován jak únik moči, tak i nedobrovolný únik stolice (někdy může být označován jako střevní inkontinence nebo fekální inkontinence). Statistiky uvádějí, že s únikem moči se během svého života setká až 50% žen. Mnoho postižených ale kvůli obavám a studu nevyhledají odbornou pomoc. Často je únik moči dočasný a ve většině případu vyplývá z aktuálního zdravotního stavu pacienta.

Příčiny vzniku inkontinence

Mezi nejčastější spouštěče inkontinence patří:

Typy inkontinence

Inkontinence postihuje častěji ženy a je spojována s vyšším věkem. S některými druhy se ale potkávají také muži, ženy po porodu, a dokonce i děti. Inkontinence negativně ovlivňuje kvalitu života, postižení se velmi často vyhýbají společnosti z obavy úniku moči nebo stolice.
 
Stresová inkontinence
Jedná se o nejčastější typ úniku moči, který vzniká při náhlém nitrobřišním tlaku při zvedání těžkého břemene, kýchnutí, kašli, smíchu nebo cvičení. Nejčastější příčinou stresové inkontinence jsou oslabené svaly pánevního dna, kterou trpí více ženy než muži. Močový měchýř není dostatečně podporován, protože svaly pánevního dna jsou ochablé a moč může samovolně vytékat. Tento druh inkontinence postihuje více ženy, protože mají během svého života období, která ke vzniku úniku moči napomáhají. Mezi tyto období patří zejména těhotenství, porod a úbytek hormonů v době menopauzy. Muže postihuje stresová inkontinence často po operaci prostaty nebo po úrazech.  
Urgentní inkontinence       
Urgentní inkontinence neboli hyperaktivní močový měchýř se vyznačuje náhlým a velmi intenzivním nucením na močení, kdy musí pacient velmi rychle vyhledat toaletu. Na rozdíl od inkontinence stresové svěrače i pánevní dno fungují v pořádku. Příčinou mohou být nepřesné signály, které vysílají receptory ve svalech močového měchýře do mozku. Vysílají signál, že je močový měchýř plný, což ve skutečnosti není pravda. Urgentní inkontinence se může projevovat i během spánku, kdy kvůli močení musí pacient 1-3x za noc vstávat. Tento problém je také nazýván jako nykturie. V průběhu dne se může urgentní inkontinence objevit např. když pacient slyší téct vodu, např. při mytí nádobí apod. Je to nejčastější typ inkontinence u mužů. Tento typ úniku moči se může vyskytnout také kvůli poškození nervů močového měchýře, např. při roztroušené skleróze, mozkové mrtvici nebo po úrazu. Aby bylo možné určit správnou léčbu, je důležité tento problém konzultovat s odborníkem, který stanoví správnou diagnózu. 
Smíšená inkontinence
Tento typ spojuje několik inkontinenčních typů dohromady. Nejčastěji stresovou a urgentní inkontinenci dohromady, pro které jsou typické náhlá potřeba močení spojená s námahou vznikající při zvedání těžkých předmětů, kašli nebo kýchání. 
Funkční inkontinence
Objevuje se u osob se sníženou pohyblivostí, špatnou komunikační schopností nebo u osob, které trpí psychickým onemocněním. Např. osoby na invalidním vozíku se nemusí dostat na toaletu včas, osoby s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí si návštěvu toalety neumí naplánovat. Funkční inkontinence je spojena často s věkem pacienta. 
Inkontinence moči z přetékání
Jedná se nechtěný únik moči při přeplnění močového měchýře. Typickým příznakem je samovolné odtékání moče po kapkách. Močový měchýř nelze úplně vyprázdnit a ten se postupně naplňuje zbytkovou močí. Nejčastěji postihuje starší muže se zvětšenou prostatou. U žen se může vyskytovat při zúžení močové trubice po operacích. Další příčinou mohou být např. diabetická neuropatie nebo spinální stenóza, které mají vliv na poruchy při vyprazdňování močového měchýře. 
Únik moči v těhotenství a po porodu
Z průzkumu vyplývá, že téměř 60% žen se během těhotenství setká s inkontinencí a více než 30% žen trápí únik moči po porodu. Rostoucí miminko v děloze způsobuje tlak na močový měchýř a pánevní dno. Po narození dítěte jsou svaly pánevního dna oslabené a může docházet k úniku moči. Maminky často tato stresová inkontinence velmi překvapí a místo radosti z narození miminka řeší problémy s inkontinencí. Po porodu se doporučuje cvičit Kegelovy cviky, které pomohou navrátit povolené svaly pánevního dna opět do stavu před porodem. Pokud ani po půl roce po porodu a cvičení nedochází ke zlepšení, konzultujte svůj zdravotní stav s fyzioterapeutem, který vám poradí se správným cvičení. 
Samovolný únik stolice
Inkontinence stolice neboli fekální inkontinence se častěji objevuje u žen a mezi nejčastější příčiny patří dysfunkce pánevního dna, porucha svěrače nebo stavy po nemocích jako mozková mrtvice, diabetes nebo skleróza. Únik stolice je velmi stresující a obtěžující, proto se doporučuje co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Včasná léčba zabrání další zhoršování kvality života postiženého pacienta. Během léčby se používají pomůcky při inkontinenci stolice, nejčastěji inkontinenční kalhotky. 
Reflexní inkontinence
Příčinou jsou poruchy centrálního nervového systému a nejčastěji postihuje pacienty se stařeckou demencí
Psychogenní inkontinence
Tento typ inkontinence postihuje převážně starší pacienty a vzniká při strachu a úzkostech, často např. v období hospitalizace v nemocnici. 
Inkontinence po dlouhodobém zavedení močové cévky
Při dlouhodobém zavedení cévky může dojít k disfunkci svěračů močové trubice.  

Diagnostika inkontinence

Pokud vás únik moči trápí, co nejdříve se obraťte na odborníka. Návštěvy lékaře při inkontinenci se nemusíte vůbec obávat. Včasná diagnostika a léčba zlepší vaši kvalitu života. Po běžné lékařské prohlídce vás ošetřující lékař odešle na oddělení urologie, kde vám bude provedeno odborné vyšetření.
cviky na posílení pánevního dna

Prvotní vyšetření je spojeno s anamnézou, kterou zjišťuje lékař při rozhovoru s vámi.
Na co se vás bude lékař pravděpodobně ptát?
 • Jak často a jaké množství moči uniká.
 • Kdy dochází k úniku moči – při smíchu, kašli, kýchnutí, cvičení?
 • Jestli trpíte náhlým nucením na močení.
 • Jak často chodíte na toaletu přes den i v noci.
 • Používáte nějaké inkontinenční pomůcky, např. vložky, pleny?
 • Dochází k úniku moči také při pohlavním styku?
 • Jestli se v moči objevuje také krev.
 • Jaký máte proud při močení.
 • Lékař se bude také zajímat o počet porodů nebo gynekologických operací, které by mohly mít na inkontinenci vliv.
 • Jestli trpíte také jiným onemocnění, jako např. cukrovkou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou apod.

Po počáteční anamnéze přichází další možná vyšetření:
 • Rozbor moči – zjišťuje se výskyt infekce nebo močových kamenů.
 • Krevní testy – v laboratoři se vyhodnocují krevní testy a hledají se souvislosti s inkontinencí.
 • Urodynamika – prověřuje a měří tlak a proud moči.
 • Cystoskopie – vyšetření probíhá v celkové anestezii a provádí se pomocí cystoskopu, který se zavede do močové trubice. Tímto vyšetřením se pozoruje obsah močových cest, močovodů a močového měchýře.
 • Ultrazvuk – díky ultrazvuku je možné pozorovat práci ledvin, močovodů a močového měchýře.
 • Stresový test – díky tomuto testu se zjišťuje, jestli pacient trpí stresovou inkontinencí, tzn. sleduje se únik moči při kašli nebo smíchu.

Ke všem vyšetřením dostává pacient k vyplnění ještě tzv. mikční deník. Po dobu 24 hodin se zapisuje čas a množství tekutin, které pacient vypije a vyloučí. Tyto údaje jsou velmi zásadní pro určení správné diagnostiky a nastavení nejvhodnější léčby.  

Léčba inkontinence

Pro úspěšnou léčbu je základní zejména správné určení typu inkontinence na základě anamnézy a vyšetření u odborníka. Pouze na základě zjištění typu a jasné příčiny inkontinence může být léčba inkontinence úspěšná.
 
Posilování pánevního dna
Tzv. Kegelovy cviky vám pomohou na zpevnění svalů pánevního dna a svalů svěrače, čímž může dojít k výraznému zlepšení nebo vyléčení stresové inkontinence. Cviky na posílení pánevního dna jsou jednoduché a doporučuje se provádět je několikrát během dne.
 
Léčba elektrickou stimulací
Pro zpevnění pánevního dna se používá také elektrická stimulace. Jedná se o velmi častý léčebný postup u stresové a urgentní inkontinence.
 
Magnetická stimulace
Jedná se novou metodu zvanou také Biocon 2000, kdy je bezkontaktní metodou posilováno všech více než 25 svalů pánevního dna.
 
Trénování močového měchýře
Při této léčbě se zapisují časy močení a časy nechtěného úniku moči. Postupně se z těchto jednotlivých časů plánuje pravidelnější častější močení, které předchází inkontinenci. Tato léčba se používá při inkontinenci z přetékání.
 
Biologická zpětná vazba neboli biofeedback
Tato léčba se uplatňuje zejména při urgentní a stresové inkontinenci. Pomocí měřících přístrojů je možné docílit, že pacient opět získá kontrolu nad svými svaly v oblasti pánve.
 
Léčba pomocí léků
Léky se využívají především při úniku moči z přetékání. Léky mohou uvolnit svaly v okolí močového měchýře a vedou k jeho celkovému vyprázdnění. Nebo naopak jiné léky posilují močovou trubici a tím zabraňují přetékání. Léky mohou mít ale také mnoho jiných vedlejších účinků, proto výhody a rizika vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
 
Implantát
Implantát svým objemem pomůže uzavřít močovou trubici a zmírnit následky stresové inkontinence. Jedná se o kolagen či silikon, který je v lokální anestezii vstříknut pacientovi do tkáně v okolí močového měchýře. Léčba implantátem se musí po čase opakovat.
 
Operace inkontinence
Chirurgické řešení úniku moči bývá lékaři často navrhováno až po vyzkoušení výše uvedených šetrnějších léčebných metod. Jde o mini invazivní operační zákrok, při které je zavedena tzv. tahu prostá vaginální páska neboli TVT páska, která zafixuje močovou trubici. Zajistí tak podporu močové trubice při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Nověji se nyní zavádí tzv. TOT neboli trans-opbturatorní páska, což je pro pacienta ještě šetrnější.  

Jak žit s inkontinencí?

Únik moči je pro pacienta závažný sociální a hygienický hendikep. Lidé, které inkontinence trápí, se straní společnosti z důvodu obavy možného trapasu úniku moči na veřejnosti. Odmítají cestovat a jejich kvalita života se snižuje.
inkontinenční vložky
Tipy, jak inkontinenci zvládnout:
 • Pokud trpíte únikem moči při kašli nebo cvičení, začněte co nejdříve s posilováním pánevního dna. Buďte ale vytrvalí, ke změně nedojte během několika dní, ale měsíců.
 • Vyvarujte se potravinám, které mohou močový měchýř dráždit, např. káva, alkohol, citrusové plody apod.
 • Řádnou intimní hygienou omezíte vznik infekcí močových cest.
 • Dbejte na svoji životosprávu, nadváha inkontinenci jenom napomáhá.
 • Vhodnou stravou a pohybem předcházejte zácpě. Ta může zvyšovat tlak na váš močový měchýř.
 • Dodržujte pitný režim, i když trpíte únikem moči. Omezení příjmu tekutin vede k dehydrataci a infekcím močových cest.
 • Nestraňte se společnosti a používejte vhodné inkontinenční pomůcky.   

Inkontinenční pomůcky

S použitím vhodných inkontinenčních pomůcek se nemusíte stranit společnosti a můžete žít plnohodnotný život, protože moderní pomůcky jsou velmi diskrétní. Pro zvolení nejvhodnější pomůcky je zapotřebí rozlišit, jakým stupněm inkontinence trpíte. Inkontinenční pomůcky se totiž rozdělují dle stupně savosti a také podle pohlaví.

Lehký stupeň inkontinence
Zejména pro malý únik moči po kapkách se používají inkontinenční vložky, které se rozdělují dle savosti. Velký rozdíl je také v inkontinenčních vložkách pro ženy a vložkách pro muže.

Střední a těžký stupeň inkontinence
Pro tento druh úniku moči jsou nejvhodnější inkontinenční kalhotky. Navlékací kalhotky se doporučují zejména aktivní pacientům, připomínají svým vzhledem a navlékáním klasické spodní prádlo. Při těžkém stupni a pro dlouhodobě ležící pacienty se používají zalepovací plenkové kalhotky, které připomínají dětské papírové plenky. Opět se i tyto pomůcky rozlišují dle velikosti a savosti.
 

Přečtěte si i další články na téma Inkontinence:
Sdílení článku:


Kontakty

DENTIMED s.r.o.

Družstevní 76
570 01 Litomyšl

Před komunikací s obchodem si prosím připravte číslo objednávky
Telefon: 461 616 039
Mobil: 601 372 641 (na SMS nereagujeme!)

Otevírací doba:
po-pá od 07:00 - 15:30

Certifikáty

Recenze ověřených zákazníků | Dentimedshop.cz Chráníme vaše data SSL certifikátem | Dentimedshop.cz
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.