Telefon: 601 372 641 Volejte pondělí - pátek: 6:30 - 15:00 hod. Doprava Doprava a platba Kontakt Kontakt

Příspěvek na péči - na co máte nárok?

07. prosince 2021

Zhoršil se výrazně váš zdravotní stav a tato situace trvá již dlouho? Potřebovali byste pomoc jiné osoby, abyste mohli zvládnout základní úkony a zabezpečili si různé životní potřeby? Pak se zajímejte o to, zda nemáte nárok na příspěvek na péči. Ten patří mezi sociální dávky a je určen právě lidem, kteří takovou pomoc potřebují v míře, jejíž rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti dle zákona o sociálních službách. 

Z příspěvku na péči pak můžete hradit pomoc, kterou vám poskytne buď blízká osoba či asistent sociální péče. Pomoc může být hrazena i registrovanému poskytovateli sociálních služeb, speciálnímu lůžkovému zdravotnickému zařízení jako je hospic, či dětskému domovu. Právní úprava je zakotvena v zákonu a vyhlášce o sociálních službách.

Obsah:  

Pro nárok na příspěvek je nutno splnit určité podmínky

Je především mít na paměti, že tento příspěvek je určen tomu, o koho se pečuje, nikoli tomu, kdo tuto péči poskytuje. Zákon říká, že nárok na příspěvky na péči má osoba starší než jeden rok, která je dlouhodobě v takovém nepříznivém zdravotním stavu, že potřebuje pomoc jiné fyzické osoby pro zajištění základních životních potřeb, jelikož tyto bez cizí pomoci nezvládne. 

Důvodem takového stavu může být nemoc, úraz nebo věk. Záleží také na určení stupně závislosti na péči, posuzuje se mobilita člověka, orientace, stravování, oblékání, obouvání, komunikace, tělesná hygiena a fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivita a také péče o domácnost, která se hodnotí pouze u osob starších 18 let. Podrobněji rozebírá podmínky zákon č. 108/2006 Sb. a vyhláška č. 505/2006 Sb.
S příspěvkem na péči může vzniknout nárok i na další dávky sociální péče a příspěvky, například na kompenzační pomůcky nebo v případě inkontinence nárok na příspěvek na pořízení inkontinenčních pomůcek. Tento nárok musí vždy posoudit lékař.
 

Příspěvek na péči – stupně závislosti

Druhy závislostí se člení do čtyř stupňů. Podle míry obtíží, které má žadatel, se řadí do jednoho ze čtyř stupňů. Závislost může být lehká, středně těžká, těžká a úplná. 

Jak se určuje závislost? Definice je uvedena v zákonu a vyhlášce.
• Lehká závislost se označuje jako stupeň I, 
• středně těžká závislost jako stupeň II, 
• těžká závislost stupeň III,
• úplná závislost jako stupeň IV. 

Každý stupeň se posuzuje podle počtu základních životních potřeb, které závislá osoba není schopna zvládnout. Pro první stupeň se jedná o 3 až 4 základní životní potřeby, druhý stupeň zahrnuje počty 5 až 6, třetí stupeň 7 nebo 8, čtvrtý stupeň 9 nebo 10 základních životních potřeb a vyžaduje tak každodenní dohled a péči jiné osoby.
To platí pro zletilé osoby, nezletilé osoby mají poněkud odlišné počty – první stupeň 3 nezvládnuté základní životní potřeby, druhý 4 nebo 5, třetí 6 nebo 7, čtvrtý 8 nebo 9 a nutnost každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby.
 

Určení stupně závislosti – co se posuzuje

Co vše se při určování stupně závislosti hodnotí? Jde o základní životní potřeby, které nelze zvládnout bez cizí pomoci. Nejdříve provede zaměstnanec Úřadu práce šetření v místě, kde žadatel bydlí. Věnuje se 10 základním kategoriím životních potřeb a zaměřuje se na to, zda žadatel takové úkony zvládne či ne. Pokud některou část těchto úkonů nezvládá, je životní potřeba považována za nezvládnutou. Poté následuje zhodnocení zdravotního stavu žadatele. To posuzuje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení, který si vyžádá lékařskou dokumentaci od ošetřujícího lékaře. Na základě těchto podkladů vydá rozhodnutí krajská pobočka Úřadu práce a příspěvek na péči přizná nebo žádost zamítne. 
 

Jak podat žádost o příspěvek na péči

Žádost o příspěvek je nutno podat na předepsaném formuláři. Vyplněná žádost se podává na pobočce Úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele. Přiznaný příspěvek vyplácí Úřad práce, který může kontrolovat využívání dávek. Je tedy vhodné schovat si doklady o výdajích. Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči podrobně popisuje nezvládnutelné úkony a stanoví stupeň závislosti. Příspěvek se pak vyplácí zpětně ke dni podání žádosti. Proti rozhodnutí se lze odvolat, přezkum provádí MPSV.
 

Jaká je výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči se může rok od roku pro jednotlivé stupně závislosti měnit. Příspěvek na péči 2021 tedy není stejný, jako příspěvek na péči 2022.
Od 1. ledna roku 2022 bude výše měsíčního příspěvku pro osoby mladší 18 let činit:
U osob starší než 18 let bude výše příspěvku: V některých případech může být příspěvek měsíčně navýšen o částku 2 000 Kč. Pro toto zvýšení příspěvků na péči je nutno splnit některou ze zákonem stanovených podmínek.
 

Kdo je pečující osoba, jaká má práva a povinnosti

Kdo je považován za pečující osobu? Především to může být osoba blízká. Definice říká, že může jít o některého z blízkých příbuzných. Kdo je osoba blízká? Například manžel, manželka, dcera či syn, partner nebo partnerka. Pečujícím člověkem může být i asistent sociální péče, se kterým je uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pomoci. Pečující osoba musí být schopná péče o osobu blízkou a musí se o ni řádně starat. Ten, kdo se věnuje ošetřování osoby blízké, musí úřadu práce hlásit všechny změny, které by mohly mít vliv na příspěvek na péči o osobu blízkou a jeho výši.
Pečující osoba může pracovat a má nárok na úpravu pracovní doby. Pokud by například péče o seniory byla náročná tak, že by tato osoba nemohla pracovat, pak za ni stát platí zdravotní pojištění (ne však v 1. stupni) a doba péče o staré rodiče a další závislé osoby se započítává jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Co lze hradit z příspěvku na péči

Hradit je možno pouze ty výdaje, u kterých je prokázána souvislost se zabezpečením zajištění osoby, podpory a pomoci tomu, kdo je závislý na jiné osobě. Může jít o úhradu péče nebo výdajů, které vznikly pečující osobě. Příspěvek na péči může nést různá označení, třeba příspěvek na péči o seniora, příspěvek na bezmocnost, příspěvek na péči o seniora nad 80 let, péče o rodiče nad 80 let. Zvláštní pravidla platí pro příspěvek na péči v době hospitalizace. Souběh invalidního důchodu a příspěvku na péči se nevylučuje. 


Přečtěte si i další články:
Sdílení článku:


Kontakty

DENTIMED s.r.o.

Sokolovská 149
570 01 Litomyšl

Před komunikací s obchodem si prosím připravte číslo objednávky
Telefon: 461 616 039
Mobil: 601 372 641 (na SMS nereagujeme!)

Otevírací doba:
po-pá od 06:30 - 15:00

Certifikáty

Recenze ověřených zákazníků | Dentimedshop.cz Chráníme vaše data SSL certifikátem | Dentimedshop.cz

Platby

Visa Mastercard Comgate
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.